Loop met je armen wijd door levensgrote vlaggen met poëzie. Ga in de etalage zitten en typ jouw verhaal - met alle voorbijgangers als getuigen - op een oude typemachine. En lees de verschillende stellingen én vind er wat van door stickers te plakken op de infographic muur.

Het zijn voorbeelden van hoe wij de bezoekers wilden prikkelen om de vrijheidsverhalen tot zich te nemen of juist te komen brengen. Kloppend bij het DNA van ANNO, namelijk: mee (helpen) maken. Op de expositie zijn vrijheidsverhalen te lezen, te zien, te horen en te voelen.

Doordat bezoekers gedurende de expositie hun verhalen konden brengen, moest de expositie zo vormgegeven worden dat de inhoud continu aangepast kan worden. Deze restrictie heeft geresulteerd in een flexibele opstelling van levensgrote blokkentorens. De zijdes zijn snel - en betaalbaar - te wisselen. Een uniforme oplossing die past bij elk verhaal.

Om te onderstrepen dat je bij deze expositie kan ‘mee maken’ hebben we de campagne een tweedeling gegeven: kom halen en kom brengen. Het heldere kleurenpalet van twee kleuren versterkt dit concept.

Fotografie door Jeroen Keep